دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، اردیبهشت ماه 96

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

پوستر دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

الف-توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت  :
1.      مدیریت دانش
2.      مدیریت MBA
3.      مدیریت آموزشی
4.      مدیریت و برنامه ریزی
5.      مدیریت مالی و بازرگانی
6.       مدیریت دولتی و اجرایی
7.      مدیریت فناوری اطلاعات
8.      مدیریت شهری و صنعتی
9.      مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
10.  مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب- توانمندسازی جامعه در حوزه اقتصاد :
1.      اقتصاد اسلامی
2.      اقتصاد و انرژی
3.      اقتصاد حمل و نقل
4.      اقتصاد خرد و کلان
5.      اقتصاد پولی و بانکی
6.       حسابداری منابع انسانی
7.      اقتصاد شهری و روستایی
8.      اقتصاد محیط زیست و کشاورزی
9.      اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
10.  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

پ- توانمندسازی جامعه در حوزه کارآفرینی:
1.      کارآفرینی توسعه
2.      کارآفرینی-  MBA
3.      کارآفرینی سازمانی
4.      کارآفرینی و گردشگری
5.      آموزش و ترویج کارآفرینی  
6.       کارآفرینی در بخش عمومی
7.      کارآفرینی و فناوری اطلاعات
8.      کارآفرینی و خدمات کشاورزی
9.      کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
10.  کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین

 

ت- توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی:
1.      جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی
2.      امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
3.      علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4.      جامعه شناسی توسعه فرهنگی
5.      روانشناسی ، مشاوره و خانواده
6.       جامعه و فرهنگ شهری نوین
7.      الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی
8.      مطالعات راهبردی فرهنگ
9.      علوم ارتباطات اجتماعی
10.  پژوهش علوم اجتماعیمقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی