دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

پوستر دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

الف-توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت  :
1.      مدیریت دانش
2.      مدیریت MBA
3.      مدیریت آموزشی
4.      مدیریت و برنامه ریزی
5.      مدیریت مالی و بازرگانی
6.       مدیریت دولتی و اجرایی
7.      مدیریت فناوری اطلاعات
8.      مدیریت شهری و صنعتی
9.      مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
10.  مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب- توانمندسازی جامعه در حوزه اقتصاد :
1.      اقتصاد اسلامی
2.      اقتصاد و انرژی
3.      اقتصاد حمل و نقل
4.      اقتصاد خرد و کلان
5.      اقتصاد پولی و بانکی
6.       حسابداری منابع انسانی
7.      اقتصاد شهری و روستایی
8.      اقتصاد محیط زیست و کشاورزی
9.      اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
10.  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

پ- توانمندسازی جامعه در حوزه کارآفرینی:
1.      کارآفرینی توسعه
2.      کارآفرینی-  MBA
3.      کارآفرینی سازمانی
4.      کارآفرینی و گردشگری
5.      آموزش و ترویج کارآفرینی  
6.       کارآفرینی در بخش عمومی
7.      کارآفرینی و فناوری اطلاعات
8.      کارآفرینی و خدمات کشاورزی
9.      کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
10.  کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین

 

ت- توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی:
1.      جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی
2.      امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
3.      علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4.      جامعه شناسی توسعه فرهنگی
5.      روانشناسی ، مشاوره و خانواده
6.       جامعه و فرهنگ شهری نوین
7.      الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی
8.      مطالعات راهبردی فرهنگ
9.      علوم ارتباطات اجتماعی
10.  پژوهش علوم اجتماعی