چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، اسفند ماه 97

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

The 4th National Conference on Humanities and Management Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
آموزش و پرورش 
مشاوره و راهنمایی
علوم قرآن و حدیث 
روانشناسی و خانواده
زبان و ادبیات فارسی
مطالعات فقه و حقوق 
مطالعات علوم سیاسی 
تاریخ و تمدن اسلامی 
الگوهای ایرانی اسلامی
هنر و مطالعات معماری
الهیات و معارف اسلامی 
علوم اجتماعی و  فرهنگی
حسابداری و علوم اقتصادی 
علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی 

توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت:
مدیریت دانش
مدیریت MBA
مدیریت آموزشی
مدیریت  تکنولوژی
اقتصاد پولی و  بانکی
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت دولتی و اجرایی
مدیریت مالی و  بازرگانی
مدیریت شهری و  روستایی
مدیریت صنعتی و کار آفرینی  
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
حسابداری و مدیریت  منابع انسانی
مدیریت کشاورزی  و محیط زیست
مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی
سایر مباحث مرتبط جامعه با علوم مدیریت مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت