چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت اسفند 97

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

The 4th National Conference on Humanities and Management Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
آموزش و پرورش 
مشاوره و راهنمایی
علوم قرآن و حدیث 
روانشناسی و خانواده
زبان و ادبیات فارسی
مطالعات فقه و حقوق 
مطالعات علوم سیاسی 
تاریخ و تمدن اسلامی 
الگوهای ایرانی اسلامی
هنر و مطالعات معماری
الهیات و معارف اسلامی 
علوم اجتماعی و  فرهنگی
حسابداری و علوم اقتصادی 
علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی 

توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت:
مدیریت دانش
مدیریت MBA
مدیریت آموزشی
مدیریت  تکنولوژی
اقتصاد پولی و  بانکی
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت دولتی و اجرایی
مدیریت مالی و  بازرگانی
مدیریت شهری و  روستایی
مدیریت صنعتی و کار آفرینی  
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
حسابداری و مدیریت  منابع انسانی
مدیریت کشاورزی  و محیط زیست
مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی
سایر مباحث مرتبط جامعه با علوم مدیریت