یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، دی ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

11th International Engineering Conference on Advanced Research in Science and Technology

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری