چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

Fourth International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.