دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، مرداد ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

10th International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری