دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

2nd International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری