اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

First International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری