هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، مهر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

8th International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری