سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

3rd International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری