ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

Sixth International Conference on Advanced Research in Science, Engineering and Technology

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری