هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، دی ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

8th international oil, gas, petrochemical and HSE conference

پوستر هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE