پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE، دی ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE

Fifth International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE

پوستر پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE

پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE