اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

First International Conference on Oil, Gas, Petrochemical and HSE

پوستر اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE