دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

Second International Conference on Oil, Gas, Petrochemical and HSE

پوستر دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE