سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، دی ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

The 3rd International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE

پوستر سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE