هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، دی ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

The 7th International Oil, Gas, Petrochemical and HSE Conference

پوستر هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE