چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، دی ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

The 4rd International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE

پوستر چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE