ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

Sixth International Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and HSE

پوستر ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE