هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

The 8th International Conference on New Researches in Sports Sciences and Physical Education

پوستر هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی