چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

Fourteenth Best New Innovative Research in Sport and Physical Education

پوستر چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی