دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

پوستر دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی