اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

First International Conference on New Research in Sport Science and Physical Education

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی