ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

Sixth International Conference on New Research in Sports Science and Physical Education

پوستر ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی