پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

Fifth International Conference on New Research in Sports Science and Physical Education

پوستر پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی