سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، دی ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

Third International Conference on Advanced Research in Sport Sciences and Physical Education

پوستر سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی