هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

The 7th International Conference on New Researches in Sports Sciences and Physical Education

پوستر هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی