سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، تیر ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

The 13th National Literary Textual Research Conference

پوستر سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن پژوهشهای هنری ایران هسته مطالعات ادبی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی