دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، دی ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

The 12th National Conference on Literary Text Research

پوستر دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،انجمن پژوهشهای هنری ایران هسته مطالعات ادبی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی