هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی

The 8th National Conference on Literary Textual Studies

پوستر هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی

هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ توسط ،هسته مطالعات ادبي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی