یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی، خرداد ماه ۱۴۰۱

یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی

Eleventh National Conference on Literary Text Studies of Art and Mystical Literature

پوستر یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی  هنر و ادبیات عرفانی

یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن پژوهشهای هنری ایران هسته مطالعات ادبی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی