نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، خرداد ماه ۱۴۰۰

نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

Ninth National Conference on Literary Text Studies

پوستر نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن هنری پژوهش های ایران هسته مطالعات ادبي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی