چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی، آذر ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی

New look on historical textes

پوستر چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی

چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،هسته مطالعات ادبي و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی