دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه، آذر ماه ۱۴۰۰

دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه

10th National Conference on Literary Text Studies of Culture, Art and Popular Literature

پوستر دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی  فرهنگ، هنر و ادبیات عامه

دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن پژوهش‌های هنری ایران هستة مطالعات ادبی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه