ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر، آذر ماه ۱۳۹۷

ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر

Sixth National Conference on Literary Studies A new look at contemporary narrative literature

پوستر ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر

ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ توسط ،هسته مطالعات ادبي و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر