هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، خرداد ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

international conference on law and sustainable development of civil society

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی