ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی، خرداد ماه 97

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی مراجعه فرمایید.


محور های کنفرانس:
الف- چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران
1- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی
2- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها
3- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی
4- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی
5- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی
6- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز
7- نظام متمرکز و. نیمه متمرکز کشور در 1404

ب- حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار
1- نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور (قوتها و ضعف ها)
2- توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار(چالشها و تنگناها)
3- حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی
4- راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور
5- دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک
6- تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری
7- حقوق و توسعه صنعت املاک و مستغلات در کشور (تنگناها و فرصتها)
8- توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی (چالشها و راهکارها)
9- حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور
10- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه
11- نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی
12- حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد
13- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور
14- حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404

ج-حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور
1- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگی ، سیاسی و ااقتصادی کشور
2- حقوق بشر در ایران (تنگناها و فرصتها)
3- حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران(چالشها و راهکارها)
4- حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی(نقش ها و کارکردها)
5- نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور(تنگناها و قوتها)
6- حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی (چالشها و راهکارها)
7- حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی