ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی، خرداد ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

Sixth International Conference on the Law and Sustainable Development of Civil Society

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی