سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی