هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، آبان ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

Seventh International Conference on Rights and Sustainable Development of Civil Society

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی