سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران
- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی
- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها
- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی
- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی
- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی
- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز
- نظام متمرکز و. نیمه متمرکز کشور در 1404

 حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار
- نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور (قوتها و ضعف ها)
- توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار(چالشها و تنگناها)
- حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی
- راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور
- دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک
- تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری
- حقوق و توسعه صنعت املاک و مستغلات در کشور (تنگناها و فرصتها)
- توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی (چالشها و راهکارها)
- حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور
- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه
- نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی
- حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد
- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور
- حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور
- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگی ، سیاسی و ااقتصادی کشور
- حقوق بشر در ایران (تنگناها و فرصتها)
- حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران(چالشها و راهکارها)
- حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی(نقش ها و کارکردها)
- نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور(تنگناها و قوتها)
- حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی (چالشها و راهکارها)
- حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی