هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

The 8th International Conference on Jurisprudence and Law, Advocacy and Social Sciences

پوستر هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی