اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

first international conference on law and Jurisprudence, Attorney and Social Sciences

پوستر اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی