هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

The 7th International Conference on Jurisprudence and Law, Advocacy and Social Sciences

پوستر هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی