چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

4th International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences

پوستر چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی