ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

Sixth International Conference on Jurisprudence and Law, Advocacy and Social Sciences

پوستر ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی