دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

Second international conference on law and Jurisprudence, Attorney and Social Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی