سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

Third International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences

پوستر سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی