پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

Fifth International Conference on Jurisprudence and Law, Advocacy and Social Sciences

پوستر پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی