دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت، اسفند ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

12th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت