یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت، خرداد ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

11th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت