هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت

8th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت

هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت